Actievoorwaarden Septemberactie 2018

Actievoorwaarden Septemberactie 2018

-               De septemberactie is niet te combineren met een 1 of meerdere andere acties aangeboden door de Trits.

-               De actie geldt voor zowel nieuwe als bestaande leden.

-               Inschrijven kan vanaf heden tot uiterlijk 30 september.

-               Actie geldt voor incasso en wordt maandelijks afgeschreven.

-               Indien u geen gebruik wilt maken van incasso, dan kunt u tussen 1 en 30 september as. het gehele bedrag pinnen.

-               Indien u een lopend abonnement heeft, kunt u ook deelnemen aan deze actie. U dient echter in de maand september het inschrijfformulier te ondertekenen. Uw abonnement van €25,- per maand gaat in, zodra uw huidige abonnement afloopt.

 -              Het abonnement van €25,- per maand loopt t/m augustus 2019.

-               Het abonnement is tussentijds niet opzegbaar.

-               Vanaf 1 september 2019 wordt het abonnement automatisch omgezet naar de reguliere  sportpas all,  tenzij u ten minste een maand van te voren schriftelijk een wijziging doorgeeft.

-               Na het uitdienen van het abonnement heeft u de mogelijkheid uw abonnement maandelijks op te zeggen, tenzij u een nieuw abonnement voor een bepaalde periode afsluit.